банер

Діяльність РЛП «Надсянський»

Як згадувалося раніше, РЛПН був заснований в 1997 р. Відповідальність за цей об”єкт була фактично делегована державному підприємтсву „Боринське лісове господарство” Львівського обласного управління лісового й мисливського господарства. Протягом 11-ти років ця природоохоронна структура функціонувала без спеціальної адміністрації, яка була юридично створена рішенням сесії № 694 Львівської обласної ради 7 жовтня 2008 р.

З огляду на важливість функціонування цього об”єкту як складової частини МРБ”Східні Карпати” за фінансової підтримки Фонду збереження біорізноманіття Східних Карпат (Швейцарія) та Карпатського фонду (Польща) на території РЛПН протягом 2004-2005 рр. було реалізовано проект „Підтримка регіонального ландшафтного парку „Надсянський” в Україні” В рамках цього проекту в населених пунктах було встановлено двомовні інформаційні таблиці, опубліковано брошуру про РЛПН українською, польською, словацькою та англійською мовами, промакровано туристичний маршрут „Від витоків Дністра до витоків Сяну”, а також закуплено оргтехніку (комп”ютер, принтер, факс). В 2005 р.

З 2008 р. кошти на функціонування адміністрації та діяльності РЛПН виділяються обласним фондом охорони навколишнього природного середовища в Львівській області.

З огляду на основні завдання РЛПН, визначені Положенням про РЛПН, в 2009 р. було опубліковано два буклети - „Регіональний ландшафтний парк „Надсянський” та „Еколого-краєзнавча стежка „Слідами неіснуючих сіл (Дидьова)”,яка розпочинається в с.Боберка. Означена вище стежка була промаркована й най ній розмістили 6 інформаційних стендів. В 2010 р. науковцями Інституту екології Карпат НАН України та Державного природознавчого музею НАН України, було опрацьовано картосхеми розміщення рідкісних та зникаючих видів судинних рослин, хребетних тварин та комах. У світ вийшло два наступних видання - брошури „Рідкісні види рослин і тварин регіонального ландшафтного парку „Надсянський” та „Еколого-краєзнавча стежка „Від витоків ріки Дністер до витоків ріки Сян”, вздовж якої було встановлено 11 інформаційних таблиць. Окрім цього, усі школи на території РЛПН отримали інформаційні стенди про природу та історико-культурну спадщину Надсяння, які були розроблені Інститутом екології Карпат НАН України. Протягом 2009-2010 рр. адміністрацією парку було облаштовано 4 місця організованого відпочинку - на хуторі Ліски, в Шадровці, поблизу Сянок та Борині.

Наукові дослідження на території Надсяння ведуть установи НАН України (Інститут екології Карпат та Державний природознавчий музей) та вищі навчальні заклади (Національний лісотехнічний університет України, Львівський національний університет ім.. Ів.Франка). Значну допомогу в проведенні таких досліджень надає державне підприємтсво „Боринське лісове господарство”. РЛПН має договори про творчу співпрацю як з науковими й навчальними установами, так і з іншими частинами МРБ”Східні Карпати” – Ужанським НПП та Бещадським парком народовим у Польщі.

В 2009 р. на унікальному для української частини Східних Карпат оліготрофному торфовищі в ур. Мішок поблизу с.Боберка працювала російсько-українська міжнародна експедиція, метою роботи якої було встановлення палінорлогічних особливостей відкладів та радіовуглецевого аналізу віку торфовища. Державним природознавчим музеєм НАН України було обґрунтовано й передано до Міністерства екології та природних ресурсів України пропозицію щодо включення урочища Мішок до переліку угідь, які підпадають під дію Конвенції про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином для водоплаваючих птахів (Рамсарська конвенція).
З метою впровадження засад екологічної освіти й просвіти, адміністрація РЛПН розпочала проведення творчих конкурсів для школярів про природню та історико-культурну спадщину Надсяння.

comments powered by Disqus